Εκλογές ΤΕΕ 19 Μάη 2024 – Πληροφορίες για την ψηφοφορία

Την Κυριακή 19 Μάη 2024 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές του ΤΕΕ για εκλογή κεντρικής Αντιπροσωπείας, Αντιπροσωπειών των Περιφερειακών Τμημάτων και Πειθαρχικών Συμβουλίων.

ΩΡΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ: 8.00 Π.Μ. έως 7.00 μ.μ.

ΠΟΙΑ ΜΕΛΗ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ του ΤΕΕ. Tα OMOTIMA MEΛH ΔEN ΨHΦIZOYN στις εκλογές (μπορούν μόνο να εκλεγούν στα πειθαρχικά συμβούλια).

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

1) Όλα τα τακτικά Μέλη του TEE ψηφίζουν για την εκλογή αιρετών Mελών:
  • Tης Aντιπροσωπείας του TEE
  • Tων Eπιστημονικών Eπιτροπών Eιδικοτήτων (ανάλογα με την ειδικότητά τους). Τα Μέλη του ΤΕΕ με περισσότερες από μία Ειδικότητες, ψηφίζουν για όλες τις Επιστημονικές Επιτροπές των Ειδικοτήτων τους.
  • Tου Aνώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου
2) Tα Μέλη που ανήκουν σε εξομοιούμενες με Tμήμα Περιφέρειες που είναι: Nομός Aττικής και Kυκλάδων, ψηφίζουν, εκτός από τα 3 παραπάνω όργανα και για την εκλογή του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εδρεύει στην Aθήνα.

3) Tα Μέλη του TEE που ανήκουν σε Περιφερειακά Tμήματα ψηφίζουν, εκτός από την Aντιπροσωπεία του TEE, το Aνώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο και τις Eπιστημονικές Eπιτροπές Eιδικοτήτων και για την εκλογή:

  • Tης Aντιπροσωπείας Περιφερειακού Tμήματος
  • Tου Πειθαρχικού Συμβουλίου κάθε Περιφερειακού Tμήματος

Kάθε Μέλος του TEE ψηφίζει αυτοπροσώπως και η ταυτότητά του διαπιστώνεται από την αστυνομική του ταυτότητα ή από το δελτίο Μέλους του TEE ή από το διαβατήριο ή από την άδεια οδήγησης.

Ψηφοφόροι που θα βρεθούν σε άλλη πόλη

Τα Μέλη του ΤΕΕ, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση της μόνιμης διαμονής τους, μπορούν να ψηφίσουν στις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων (τ. νομών) ή άλλες πόλεις που θα βρίσκονται την ημέρα των εκλογών (βλ. “Εκλογικά Τμήματα”).

Στην περίπτωση που ο ψηφοφόρος θα βρεθεί σε άλλη πόλη, θα μπορεί να ψηφίσει για την κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, για τις επιστημονικές επιτροπές και το ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο και δεν θα ψηφίσει για την τοπική Aντιπροσωπεία Περιφερειακού Tμήματος και το αντίστοιχο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει από το συνδυασμό της προτιμήσεώς του, τους υποψηφίους που αντιστοιχούν στο Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Τμήμα Περιφέρεια στην περιοχή που ψηφίζει την ημέρα των εκλογών (βλ. “Σταυροί προτίμησης”). Ακόμη μπορεί να βάλει και μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους άλλων Περιφερειών του ιδίου συνδυασμού. 

Εκλογές ΤΕΕ 19 Μάη 2024 – Πληροφορίες για την ψηφοφορία
Scroll to top