Όχι στην παραπέρα ισοτίμηση πτυχίων ιδιωτικών κολεγίων με τα διπλώματα Πολυτεχνικών Σχολών!

Πρόταση της Πανεπιστημονικής στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στις 22/2/2020

Όχι στην παραπέρα ισοτίμηση πτυχίων ιδιωτικών κολεγίων με τα διπλώματα Πολυτεχνικών Σχολών!

Η κυβέρνηση της ΝΔ πέρασε το προηγούμενο διάστημα την τροπολογία για την παραπέρα ισοτίμηση ιδιωτικών κολεγίων εξωτερικού με τα ελληνικά Πανεπιστήμια. Το ζήτημα της ισοτίμησης των πτυχίων πανεπιστημίων με των κολεγίων εντός και εκτός Ελλάδας, αποτελεί βασική πτυχή των στρατηγικών στόχων της Συνθήκης της Μπολόνια. Η ΝΔ πρόσθεσε έναν ακόμα κρίκο σε μια μακρόχρονη αλυσίδα διαδοχικών αντιλαϊκών ρυθμίσεων, κάθε αστικής κυβέρνησης της τελευταίας 30ετίας, με στόχο την «απελευθέρωση» του επαγγέλματος, μεταξύ άλλων και του Μηχανικού, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ και των ομίλων.

Η διαδικασία που ξεκίνησε – όσον αφορά την αδειοδότηση – από το 1989 (οδηγία 89/48/ΕΟΚ) ολοκληρώθηκε το 2005, με την οδηγία 2005/36/ΕΕ, την οδηγία Μπολκενστάιν και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία. Εκεί τέθηκε εξαρχής το ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων κάθε κατηγορίας και προσόντων αποφοίτων. Κρίκος για αυτό παραμένει για την ΕΕ η κατά το δυνατόν ενιαιοποίηση των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων, ώστε να είναι εύκολη η αντιστοίχιση τίτλων και δεξιοτήτων.

Σε επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων, η «απελευθέρωση» είναι αναπόσπαστα δεμένη με τη διαδικασία της Μπολόνια, την αποσύνδεση πτυχίου-επαγγέλματος αλλά και με τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στις εργασιακές σχέσεις, που χειροτερεύουν τους όρους άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού. Η λογική της «απελευθέρωσης» αποτελεί το σκληρό πυρήνα των αρχών της ΕΕ, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στις συνθήκες του Μάαστριχτ και της Λισαβόνας, είναι η διασφάλιση όρων ελεύθερης κίνησης του κεφαλαίου, των εμπορευμάτων, των εργαζομένων και των υπηρεσιών σε όλη την έκταση της ευρωενωσιακής αγοράς.

Στόχος αυτής της πολιτικής είναι η φθηνότερη και ευέλικτη εργατική δύναμη, προκειμένου να μπορεί το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό να μετακινείται από χώρα σε χώρα, όπου απαιτεί το κεφάλαιο κάθε φορά.

Η νομοθετική ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση της ΝΔ, πιάνοντας το νήμα από την προηγούμενη, στην ουσία διευκολύνει περαιτέρω την αναγνώριση πτυχίων του εξωτερικού από κολέγια, αίροντας τη μεταβατική περίοδο και απλοποιώντας τις διαδικασίες ισοτίμησης. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ για την ισοτίμηση των κολεγίων αλληλοσυμπληρώνονται και υπηρετούν την ίδια ακριβώς στόχευση, τη βαθύτερη ενσωμάτωση της ευρωενωσιακής στρατηγικής στην πολυκατηγοριοποίηση των πτυχίων, στα οποία πλέον εντάσσονται και κολέγια τριετών σπουδών. Η κυβέρνηση της ΝΔ πάει και ένα βήμα παραπέρα, αναγνωρίζοντας αυτήν τη δυνατότητα και σε τρίτες χώρες (πλην ΕΕ), ανοίγοντας δηλαδή την αγορά των εκπαιδευτικών προϊόντων (προγράμματα κολεγίων) και διευκολύνοντας την κινητικότητα μεταξύ και των υπό ένταξη και άλλων χωρών.

Η περαιτέρω και απευθείας αναγνώριση των κολεγίων κάνει το πτυχίο άλλο ένα προσόν, που αθροίζεται στο καλάθι των προσόντων και πιστοποιητικών. Η πρόσφατη εξέλιξη με τις πανεπιστημιοποιήσεις των ΤΕΙ αποδεικνύει περίτρανα ότι κανένα πτυχίο σήμερα δεν είναι θωρακισμένο, δεν έχει αξία, ανεξαρτήτως πώς το βαφτίζουν ή σε πόσα έτη σπουδών ανταποκρίνεται. Στην ενιαία αγορά πτυχίων και προσόντων πέραση έχει αυτό που κάθε φορά επιλέγει ο εργοδότης ανάλογα με τις ανάγκες κερδοφορίας του και όχι αυτό που διασφαλίζει ολόπλευρη επιστημονική γνώση. Η ισοτίμηση των πτυχίων ενισχύει την κατηγοριοποίηση των αποφοίτων. Οι  κυβερνήσεις και οι επιχειρηματικοί όμιλοι θέλουν αποφοίτους διετών, τετραετών, πενταετών σπουδών και απόφοιτους κολεγίων, που όλοι θα ανταγωνίζονται για μια θέση εργασίας με ισοπεδωμένα δικαιώματα, θα είναι εγκλωβισμένοι σε συνθήκες ανασφάλιστης και κακοπληρωμένης δουλειάς στο «όνομα» του μεταξύ τους ανταγωνισμού. Η συγκεκριμένη τροπολογία θα γίνει όχημα για περαιτέρω πετσόκομμα των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων!

 

Η ηγεσία του ΤΕΕ και των επιστημονικών συλλόγων πλασιέ της «απελευθέρωσης»

Όλη η πορεία της «απελευθέρωσης» όχι απλά δε συνάντησε την παραμικρή «αντίσταση» από το ΤΕΕ και τους Επιστημονικούς Συλλόγους, αντίθετα διευκολύνθηκε στο μέγιστο βαθμό από την ηγεσία τους. Η ηγεσία του ΤΕΕ παίζει το γνωστό παιχνίδι του «μικρότερου κακού»: «αποδοχή» ή ακριβέστερα συνδιαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη «διαβαθμισμένη πρόσβαση» με πιστοποιήσεις, εξετάσεις κ.λπ. στις επαγγελματικές δραστηριότητες (δηλαδή την αποσύνδεση πτυχίου-επαγγέλματος) γιατί έτσι, τάχα, θα αποτραπεί η πλήρης απορρύθμιση και ισοπέδωση με τα ΤΕΙ, τα κολλέγια κ.λπ.

Στην κατεύθυνση αποσύνδεσης του πτυχίου από το επάγγελμα για τους μηχανικούς είναι τεράστιες οι ευθύνες της διοίκησης του ΤΕΕ που επιβάλλει για τους διπλωματούχους μηχανικούς των Πολυτεχνείων να έχουν μερική πρόσβαση στο επάγγελμα, ανάλογα με την προϋπηρεσία τους, τις πιστοποιήσεις, το μέγεθος των έργων που έχουν αναλάβει κ.α.

Σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η σχετκή ανακοίνωση της ΔΕ του ΤΕΕ σχετικά με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας για τα κολέγια, στην οποία ουσιαστικά ζητά για λογαριασμό του ΤΕΕ την αρμοδιότητα αντιστοίχισης πτυχίων και επιπέδων προσόντων.

Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε, στην κυριολεξία, ούτε ένα από τα «μέτωπα» προώθησης της απελευθέρωσης, στο οποίο το ΤΕΕ να μην παίξει το ρόλο του μοχλού προώθησης της αντιλαϊκής πολιτικής. Στο πεδίο των ισοτιμιών και της Μπολόνια υποκρίνεται ότι υπερασπίζεται τα ενιαία 5ετή διπλώματα και αντιπαλεύει την ισοπέδωση προς τα κάτω, τη στιγμή που το ίδιο προωθεί τις γραπτές επαγγελματικές εξετάσεις, και σχεδιάζει ένα «ενιαίο ΤΕΕ» με τεχνολόγους, κολλέγια κ.λπ. φτάνει να έχουν «διαβαθμισμένα» επαγγελματικά δικαιώματα και να δοθεί το ΤΕΕ ο ρόλος του διαχειριστή τους.

Η δήθεν «υπεράσπιση» των ακαδημαϊκών τίτλων και του επαγγέλματος, εξαντλήθηκε στο πυροτέχνημα της ανακήρυξης της ισοτιμίας τους με τίτλους master, την οποία νομοθέτησε η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η υλοποίηση αυτής της διάταξης, αναγνώριζε «από το παράθυρο» το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και την κατάταξη των βαθμίδων εκπαίδευσης με βάση πιστωτικές μονάδες. Νομιμοποίησε την απόδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων στο επίπεδο του «Bachelor», δηλαδή σε εκείνο των 3-4ετών σπουδών (κολλεγίων, ΑΤΕΙ). Αντίστοιχα στα ζητήματα των μελετών και των έργων αποδέχθηκε και στηρίζει τα ΣΔΙΤ, τις συμβάσεις παραχώρησης, τις ρυθμίσεις για τις τάξεις πτυχίων και τις αναθέσεις που εκτοπίζουν τους αυτοαπασχολούμενους.

Είναι γνωστός ο ρόλος του ΤΕΕ, ως μηχανισμού του κράτους των επιχειρηματικών ομίλων και ως θεσμού προώθησης της ταξικής συνεργασίας στους μηχανικούς για την απρόσκοπτη υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής. Η λογική του «μικρότερου κακού», που τη ζήσαμε χρόνια τώρα σε όλα τα μέτωπα, μόνο τον αντίπαλο εξυπηρετεί: αντικειμενικά, προετοιμάζει το έδαφος για την επόμενη ήττα, την επόμενη, ακόμα μεγαλύτερη, θυσία δικαιωμάτων και κατακτήσεων.

  • Να μην ισχύσει η εξίσωση των πανεπιστημίων με τα ιδιωτικά κολέγια.
  • Ανατροπή της πολιτικής της ΕΕ για την «απελευθέρωση» των επαγγελμάτων σε όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Αντίσταση, απειθαρχία, ανυπακοή στις επιταγές της ΕΕ για την παιδεία και τα επαγγελματικά δικαιώματα, καμιά εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ, κατάργηση όλων των νόμων και ΠΔ που τις ενσωματώνουν στην εθνική νομοθεσία.
  • Καμιά μετατόπιση της «τεχνικής ευθύνης» από το κράτος και την εργοδοσία στον εργαζόμενο
  • Κατάργηση κάθε μορφής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, το ακαδημαϊκό δίπλωμα μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος.
  • Ενιαίο δημόσιο δωρεάν σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης, χωρίς ταξικούς φραγμούς και αντιεπιστημονικούς διαχωρισμούς των σπουδών σε κύκλους και των ιδρυμάτων σε κατηγορίες. Να διαμορφώνει επιστήμονες με υψηλή ειδίκευση και επαγγελματική επάρκεια και γενικό μορφωτικό επίπεδο.
  • Το πτυχίο να είναι η μόνη προϋπόθεση για την πρόσβαση στο επάγγελμα.
  • Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου αναδιάρθρωσης των δημόσιων έργων και μελετών που επιταχύνουν τη συγκέντρωση μελετών και έργων στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου (ΣΔΙΤ, Συμβ.Παραχώρησης, ΓΟΚ, αυθαίρετα, οικοδομικές άδειες κ.λπ.). Κατάργηση του νόμου για το κτηματολόγιο, κατάρτιση Δασικού Κτηματολογίου πριν το Εθνικό Κτηματολόγιο. Κατάργηση του αντιλαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την εμπορευματοποίηση της γης και των δασικών εκτάσεων, του νερού, των φυσικών πόρων. Απόσυρση των Χωροταξικών Σχεδίων (Γενικού και Ειδικών) που υποτάσσουν τη χρήση γης στην κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων και επιταχύνουν την ιδιωτική πολεοδόμηση. Απαίτηση ουσιαστικής αντισεισμικής θωράκισης και αντιπλημμυρικής προστασίας. Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου απελευθέρωσης της ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών.
Όχι στην παραπέρα ισοτίμηση πτυχίων ιδιωτικών κολεγίων με τα διπλώματα Πολυτεχνικών Σχολών!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top